Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.12.2021
Saksnummer: 2021/40615
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Kokstaddalen 7 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstaddalen 7 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Kokstad øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.