Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.11.2019
Saksnummer: 201857192
Arealplan-ID: 60820000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Felles Bygget AS.

Felles Bygget AS skal bidra med opparbeidelse av cirka 300 meter av Kokstadflaten mellom Sparkjøp og Felleskjøpet. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Kokstad Vest og Storrinden, vedtatt av Bergen bystyre den 25.11.2015, planbestemmelsene § 3.1.1.