Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.12.2021
Klagefrist: 23.01.2022
Saksnummer: 201708675
Arealplan-ID: 65650000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 114, bnr. 260 m.fl. Hovedformål: Kontor/tjenesteyting. Detaljregulering.

Om planforslaget

Sweco Norge AS fremmet på vegne av Skanska og Kokstadflaten 4 AS forslag til detaljregulering for Kokstadflaten 4 i Ytrebygda bydel. Planforslagets hovedformål er å legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg samt etablering av en ekstra etasje på eksisterende Kokstad Medisinske Senter.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage