Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.11.2016
Saksnummer: 201607991
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

Kokstadveien 50 AS skal bidra med realytelse tilsvarende en verdi av kr 313 200,- til utbedring av avkjørsel i samsvar med krav fra Statens vegvesen. Avtalen oppfyller krav i rammetillatelse datert 17.02.2016, om vilkår for dispensasjon fra kommuneplanens krav om områderegulering.

Saksdokumenter: