Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.09.2019
Merknadsfrist: 21.10.2019
Saksnummer: 2019/62687
Arealplan-ID: 61130000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Bekas Eiendom AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Bekas Eiendom AS til finansiering av offentlig infrastruktur på Kokstad. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2017, planbestemmelsene § 3.1.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill