Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.01.2020
Saksnummer: 2019/62687
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Bekas Eiendom AS.

Bekas Eiendom AS skal bidra med finansiering av offentlig infrastruktur på Kokstad. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2017, planbestemmelsene § 3.1.2.

Saksdokumenter: