Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.01.2020
Saksnummer: 2019/21535
Arealplan-ID: 60050000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Kronstad Stasjon AS.

Kronstad Stasjon AS skal bidra med finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Mindemyren, plan nr 61140000 vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.    

Saksdokumenter: