Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.11.2012
Saksnummer: 201112119
Arealplan-ID: 10520600 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtaler med bakgrunn i reguleringsplan for Årstad, gnr. 160 bnr. 938 og 967 m.fl., Slettebakken sør, plannr. 10520600 vedtatt 25.10.10.

Det er inngått utbyggingsavtale for Bergen kommune og ByBo AS vedrørende opparbeiding av felles infrastruktur som veier, park, fordrøyningsmagasin mv. Ifølge avtalene skal det ytes et samlet anleggsbidrag stort kr. 15 800 000, til oppfyllelse av aktuelle deler av reguleringsbestemmelse § 1.4.1 og 1.4.5. For tiltak som skal være sikret opparbeidet vil inngått utbyggingsavtale være tilstrekkelig for at igangsettingstillatelse kan gis. Anleggsbidraget forfaller ved søknad om igangsettingstillatelse.