Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.03.2015
Saksnummer: 201125294
Arealplan-ID: 19010000 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Byrådet og hhv Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap.

Utbygger av den offentlige barnehagen i reguleringsplan for «Wergeland, reguleringsendring» skal bidra med kr 250 000,- til opparbeidelse av turvei gjennom regulert friområde.