Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.11.2015
Merknadsfrist: 08.12.2015
Saksnummer: 201518762
Arealplan-ID: 19400000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Årstad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kanalveien næringsbygg as.

Utbyggingsavtalen regulerer ansvar for finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan for Mindemyren, planid. 19400000. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i denne planen.

Utbyggingsavtalen er hjemlet i Bergen bystyres prinsippsak om utbyggingsavtaler, bystyresak 63/07, vedtatt 26.03.2007.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om utbyggingsavtalen behandles i byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.