Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.11.2015
Saksnummer: 201434397
Arealplan-ID: 19200000 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS.

JM Norge AS skal bidra med totalt kr 9, 25 mill kr til finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Mindemyren, herunder offentlige torg og parker. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Inndalsveien 5- 7, jfr planbestemmelsene §§ 3.2.2 og 3.2.2.1.