Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.12.2015
Merknadsfrist: 06.01.2016
Saksnummer: 201404953
Arealplan-ID: 18840000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Fyllingsdalen

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Backer Bolig AS og Hordaland fylkeskommune ved Statens Vegvesen.

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Backer Bolig AS til finansiering av gangbro og utbedring av kryss i Bjørgeveien, jf reguleringsplan for Kjerreidhaugen boligområde, gnr. 29, bnr. 3 mfl vedtatt av Bystyret 17.4.2008. Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen skal være byggherre for tiltakene og finansiere resterende kostnader.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av Byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.