Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fyllingsdalen

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Gangbro og utbedring av kryss i Bjørgeveien

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Backer Bolig AS og Hordaland fylkeskommune ved Statens Vegvesen.

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 06.12.2015
Merknadsfrist: 06.01.2016
Saksnummer: 201404953
Planarkiv: 18840000

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Backer Bolig AS til finansiering av gangbro og utbedring av kryss i Bjørgeveien, jf reguleringsplan for Kjerreidhaugen boligområde, gnr. 29, bnr. 3 mfl vedtatt av Bystyret 17.4.2008. Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen skal være byggherre for tiltakene og finansiere resterende kostnader.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av Byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: