Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Sandslikrysset

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 03.01.2016
Merknadsfrist: 02.02.2016
Saksnummer: 201415369
Planarkiv: 62150000

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS til finansiering av nytt Sandslikryss på Flyplassveien. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Skranevasshaugen (Statoils nybygg), vedtatt av bystyret den 22.02.2010. Videre oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandslikrysset, vedtatt av bystyret den 20.05.2014. Statens vegvesen skal være byggherre for tiltakene.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: