Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.01.2016
Saksnummer: 201416672
Arealplan-ID: 60030000 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Linnto AS.

Linnto AS skal bidra med kr 1,6 millioner til finansiering av offentlig infrastruktur på Søreide, herunder erverv og opparbeiding av friområder og nærmiljøanlegg. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, vedtatt av Bergen bystyre den 28.11.2011, planbestemmelsene § 2.2.1.