Kategori: Utbyggingsavtale Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Del av Søreide sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Linnto AS.

Saksdokumenter

Annonseringsdato: 17.01.2016
Saksnummer: 201416672
Planarkiv: 60030000

Linnto AS skal bidra med kr 1,6 millioner til finansiering av offentlig infrastruktur på Søreide, herunder erverv og opparbeiding av friområder og nærmiljøanlegg. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, vedtatt av Bergen bystyre den 28.11.2011, planbestemmelsene § 2.2.1.
  • DEL PÅ: