Kategori: Utbyggingsavtale Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Sandslikrysset

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen, Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

Saksdokumenter

Annonseringsdato: 02.04.2016
Saksnummer: 201415369
Planarkiv: 62150000

Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS skal bidra med totalt kr 36,65 mill kr til finansiering av Sandslikrysset på Flyplassveien. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandslikrysset, vedtatt av Bergen bystyre den 20.05.2014, planbestemmelsene § 1.11.1, samt rekkefølgekrav i reguleringsplan for Skranevasshaugen, vedtatt den 13.01.2010, planbestemmelsene § 1.3.2.1.

  • DEL PÅ: