Kategori: Utbyggingsavtale Status: Inngått avtale Bydel: Fyllingsdalen

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Inngått avtale for Bjørgeveien

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Backer Bolig AS og Hordaland Fylkeskommune v/Statens Vegvesen, jf Byrådsvedtak den 11.2.2016, sak 1049/16.

Saksdokumenter

Annonseringsdato: 09.04.2016
Saksnummer: 201404953
Planarkiv: 18840000

Utbyggingsavtaler regulerer bidrag fra Backer Bolig til finansiering av gangbro og utbedring av kryss i Bjørgeveien, jf reguleringsplan for Kjerreidhaugen boligområde, gnr. 29, bnr. 3 mfl vedtatt av Bystyret 17.4.2008. Hordaland fylkeskommune v/ Statens Vegvesen skal være byggherre for tiltakene og finansiere resterende kostnader.

  • DEL PÅ: