Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.04.2016
Saksnummer: 201107097
Arealplan-ID: 60390000 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 - 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Sandviksboder 78 AS, Elsesro Brygge AS, Lemkuhl Utvikling AS og Sandviken Eiendom AS, jf Byrådsvedtak den 18.2.2016, sak 1060/16.

Utbyggingsavtalen regulerer oppfyllelse av rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandviksbodene 78c-80, plan nr. 60390000, vedtatt av Bergen bystyre 28.6.2011, og planbestemmelsenes § 1.2.2. med krav om utbedring/ombygging av Gjensidigekrysset og opparbeiding av Sandviksveien, samt opparbeiding av torg ved Reperbanen.