Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.06.2016
Merknadsfrist: 05.08.2016
Saksnummer: 201501943
Arealplan-ID: 62570000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Fana

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med DESYVFJELL AS.

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra DESYVFJELL AS til opparbeiding av Statsminister Michelsensvei slik den er regulert i områdeplan for Paradis, jf rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan for Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, vedtatt av Bergen bystyre den 21.10.2015, sak 232-15. Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen skal være byggherre for tiltaket.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av Byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.