Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Kokstadveien

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 06.08.2016
Merknadsfrist: 06.09.2016
Saksnummer: 201607991
Planarkiv: 61130000

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Sandsliveien 50 AS, til utbedring av felles avkjørsel ved Kokstadvegen 44-50. Avtalen oppfyller vilkår i rammetillatelse for lagerbygg, der det gis dispensasjon fra kommuneplanens krav om områderegulering, på vilkår av at det inngås utbyggingsavtale.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven

§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: