Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2016
Merknadsfrist: 06.09.2016
Saksnummer: 201607991
Arealplan-ID: 61130000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Sandsliveien 50 AS, til utbedring av felles avkjørsel ved Kokstadvegen 44-50. Avtalen oppfyller vilkår i rammetillatelse for lagerbygg, der det gis dispensasjon fra kommuneplanens krav om områderegulering, på vilkår av at det inngås utbyggingsavtale.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven

§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.