Kategori: Utbyggingsavtale Status: Inngått avtale Bydel: Laksevåg

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Inngått utbyggingsavtale for Lyderhornslien sør

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17- 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS, jf Byrådsvedtak den 23.4.2015, sak 1129/15.

Saksdokumenter

Annonseringsdato: 01.10.2016
Saksnummer: 201418300
Planarkiv: 18630001

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeiding av ny adkomstvei og vann- og avløpsledninger til felt B1, slik dette er regulert i reguleringsplan Laksevåg, gnr. 123, bnr. 3 mfl., Lyderhornslien sør, vedtatt av Bystyret den 22.10.2012.

  • DEL PÅ: