Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydeler: Bergenhus, Årstad

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Møllendalsveien

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsveien 40 AS (BIR)

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 01.10.2016
Merknadsfrist: 02.11.2016
Saksnummer: 200720658
Planarkiv: 19530000

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Møllendalsveien 40 AS til finansiering av felles infrastrukturtiltak som følger av vedtatt reguleringsplan, herunder opprusting av Møllendalsveien, offentlig plass i Møllendal øst, strandpromenade og friområde på Grønneviksøren. Ved inngåelse av avtalen oppfylles aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan Møllendal Vest planID 1953000, vedtatt av Bystyret den 19.9.2012, sak 207/12 og planbestemmelsenes punkt 3.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av Byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: