Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.10.2016
Merknadsfrist: 02.11.2016
Saksnummer: 200720658
Arealplan-ID: 19530000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydeler: Bergenhus, Årstad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsveien 40 AS (BIR)

Utbyggingsavtalen regulerer bidrag fra Møllendalsveien 40 AS til finansiering av felles infrastrukturtiltak som følger av vedtatt reguleringsplan, herunder opprusting av Møllendalsveien, offentlig plass i Møllendal øst, strandpromenade og friområde på Grønneviksøren. Ved inngåelse av avtalen oppfylles aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan Møllendal Vest planID 1953000, vedtatt av Bystyret den 19.9.2012, sak 207/12 og planbestemmelsenes punkt 3.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av Byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.