Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.12.2016
Merknadsfrist: 09.01.2017
Saksnummer: 201602939
Arealplan-ID: 61500000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet to utbyggingsavtaler med Statens vegvesen og Sandslihaugen 30 AS, samt Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS og Sandsligården KS.

De to utbyggingsavtalene regulerer bidrag fra 1) Sandsliveien 30 AS og 2) Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS og Sandsligården KS til finansiering av nytt Sandslikryss på Flyplassveien. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandsli Vest. Videre oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandslikrysset, vedtatt av bystyret den 20.05.2014. Statens vegvesen skal være byggherre for tiltakene.

Utbyggingsavtalene legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.