Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Dyrhaugen

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Townhouse Skjold AS.

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 11.03.2017
Merknadsfrist: 10.04.2017
Saksnummer: 201634119
Planarkiv: 63960000

Utbyggingsavtalen gjelder bygging av fortau i Dyrhaugen. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Dyrhaugen, reguleringsbestemmelsene § 3.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: