Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.05.2017
Merknadsfrist: 13.06.2017
Saksnummer: 201626201
Arealplan-ID: 61130000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Automobil Holding AS.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til oppgradering av Kokstadvegen og turvei iht vedtatt reguleringsplan for Kokstad Øst. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen, jfr planens bestemmelser pkt 3.1.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.