Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen

Kunngjøring

Arealplan

Øvre Kråkenes

Gnr. 20, bnr. 6 mfl.,Øvre Kråkenes. Hovedformål bolig.

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 05.08.2017
Merknadsfrist: 19.09.2017
Saksnummer: 201516278
Planarkiv: 64540000

Planforslaget er for et område på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel.

I planforslaget legges det til rette for rekkehus og tomannsboliger med formål konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen er fordelt på tre felt med samlet utnyttelsesgrad 56 % BRA. I prosjektet er det vist 16 boenheter i 2 til 3 etasjer med variert boligstørrelse fra 140–185 m2.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden. Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: