Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.08.2017
Merknadsfrist: 03.10.2017
Saksnummer: 201520278
Arealplan-ID: 19600000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr. 146, bnr. 6, 47, 64, 87 mfl. Wallemsvikveien Formål:bolig

Arkitekt Giskegjerde AS fremmer på vegne av Hagbart Jacobsen et planforslag for et 5.3 daa stort område i Gravdal i Laksevåg bydel. Planområdet ligger i en vestvendt skråning, sørøst for kommandantboligen i Gravdal. Planområdet er i en eldre plan regulert til eksisterende boligbebyggelse (planID 40070000).

Hovedformål er å bygge 12 boenheter i 2 horisontaldelte leilighetsbygg over 3 etasjer. Parkeringen vil i hovedsak skje i overbygget garasjeanlegg. Dagens bolighus, garasje og uthus rives».

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak