Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.08.2017
Klagefrist: 10.09.2017
Saksnummer: 201125739
Arealplan-ID: 63230000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Gnr. 160 bnr. 369 mfl.

Arkitektgruppen Cubus AS på vegne av Schweigårds vei AS har utarbeidet reguleringsplan for et område i Årstad bydel, beliggende mellom bybanestoppene Brann stadion og Wergeland.

Reguleringsplanen omfatter i hovedsak eiendommene Schweigårds vei 22 og 24. De to eksisterende sveitservillaene på eiendommene forutsettes revet. Det legges til rette for oppføring av tre boligblokker med 4 og 5 etasjer over terreng. Grad av utnytting er oppgitt til % -BRA=250 %. Totalt planlegges 24 boenheter. Felles leke- og uteoppholdsarealer er plassert på terreng og takterrasser.

Reguleringsplanen viser også en ny gangforbindelse mellom Schweigårds vei og Roald Amundsens vei. All parkering er plassert under bebyggelsen med ny avkjørsel fra Schweigårds vei. Det er foreslått å gi beboerne i nærområdet fortrinnsrett til deler av parkeringsplassene, ca. 17 plasser.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.