Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.08.2017
Merknadsfrist: 03.10.2017
Saksnummer: 201632158
Arealplan-ID: 65260000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr. 189 bnr. 215 mfl.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Fylkestinget, sak 48/15, har vedtatt å bygge ny videregående skole der U. Phil videregående skole ligger i dag. I byrådssak 1208/16 inngikk Bergen kommune intensjonsavtale med Hordaland fylkeskommune om langtidsleie av areal til kulturhus og bibliotek i nye Åsane videregående skole.

Planforslaget foreslår å etablere videregåendeskole for ca. 1085 elever, kulturhus med bibliotek, opplæringskontor for byggfag, tannhelsetjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Planområdet er på ca. 30 daa. Planformålet er offentlig undervisning og tjenesteyting. Det legges opp til 17.900 m² BRA. Bygget blir på opp til 4 etasjer. Uteoppholdsarealene legges på byggets sørside og på deler av taket. Uteareal for undervisning legges på byggets nordside.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak