Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.08.2017
Merknadsfrist: 02.10.2017
Saksnummer: 201613995
Arealplan-ID: 60030000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Coop Hordaland SA.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til oppgradering av Ytrebygdsvegen og kommunale veier, samt offentlige friområder/nærmiljøanlegg. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, jfr planens bestemmelser § 2.2.1.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.