Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Søreide sentrum

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Coop Hordaland SA.

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 26.08.2017
Merknadsfrist: 02.10.2017
Saksnummer: 201613995
Planarkiv: 60030000

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til oppgradering av Ytrebygdsvegen og kommunale veier, samt offentlige friområder/nærmiljøanlegg. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, jfr planens bestemmelser § 2.2.1.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: