Kategori: Utbyggingsavtale Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana

Kunngjøring

Utbyggingsavtale

Paradis sentrum

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Paradis Næringseiendom AS om ny infrastruktur på Paradis.

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.
Send innspill

Annonseringsdato: 09.09.2017
Merknadsfrist: 08.10.2017
Saksnummer: 201501943
Planarkiv: 60760000

Paradis Næringseiendom AS er utbygger av felt S5 og S7 i områdeplan Paradis sentrum, , vedtatt av bystyret i sak 280/14. Utbyggingsavtalen regulerer ansvar for finansiering og opparbeiding av ny infrastruktur i form av ny gatestruktur, gang-og sykkelveier, gangbro og offentlige torg, jf. rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

  • DEL PÅ: