Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.09.2017
Merknadsfrist: 08.10.2017
Saksnummer: 201501943
Arealplan-ID: 60760000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Fana

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Paradis Næringseiendom AS om ny infrastruktur på Paradis.

Paradis Næringseiendom AS er utbygger av felt S5 og S7 i områdeplan Paradis sentrum, , vedtatt av bystyret i sak 280/14. Utbyggingsavtalen regulerer ansvar for finansiering og opparbeiding av ny infrastruktur i form av ny gatestruktur, gang-og sykkelveier, gangbro og offentlige torg, jf. rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.