Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.11.2017
Merknadsfrist: 04.12.2017
Saksnummer: 201424118
Arealplan-ID: 61140000 - Åpne i planarkiv

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Årstad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kanalveien 60 AS.

Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav som gjelder felles infrastrukturtiltak innenfor områdeplan for Mindemyren, planID 61140000, vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014.

Avtalen omhandler også Bergen kommunes grunnerverv. Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om utbyggingsavtalen behandles i byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.