Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.08.2018
Merknadsfrist: 02.10.2018
Saksnummer: 201506573
Arealplan-ID: 64450000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Fana, Årstad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr 161 bnr 724 m.fl. Offentlig ettersyn.

Planforslaget gjelder en ny turvei over Landåsfjellet. Turveien vil gi forbindelse mellom eksisterende veier fra Indre Sædal, Nattlandsfjellet og Landås. De eksisterende veiene omfattes ikke av planforslaget. I oppstartfasen var det også vist et aktuelt delområde for parkering på Nattlandsfjellet, men dette er nå tatt ut av planforslaget.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker