Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.04.2010
Saksnummer: 200212136
Arealplan-ID: 17150000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av offentlig almenning ved Damsgårdssundet, på gnr. 158 bnr. 86 og gnr. 158 bnr. 88. Almenningen er regulert i reguleringsplan for Damsgårdssundet Nord vedtatt 15.10.07.

Formålet med utbyggingsavtalen(e) er å sikre gjennomføring av offentlig almenning på
gnr. 158 bnr. 86 og gnr. 158 bnr. 88 gjennom avtale om opparbeidelse/kostnadsbidrag til finansiering av opparbeidelse.

Aktuelle grunneiere/utbyggere vil bli kontaktet.

Fremforhandlet avtale(r) vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale(r) vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.07.

Spørsmål kan rettes til
Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
ved rådgiver Randi Hansen Våge,
Postboks 7700, 5020 Bergen.
Telefon 55 56 62 27.