Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.10.2010
Saksnummer: 201015650
Arealplan-ID: 61140000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for Mindemyren og Mindeporten i Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m. fl. Områderegulering av Mindemyren.

Rekkefølgekrav vedrørende ny infrastruktur, felles rekreasjonsarealer, plasser mm, skal innarbeides i detaljreguleringsplaner innenfor området, på bakgrunn av områdereguleringsplanen.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur på Mindemyren og i Mindeporten, herunder bl.a. nye offentlige plasser, grøntområder, oppgradering av vegnett, sykkelvei mm.

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.2007.

Spørsmål eller innspill til avtalen kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, postboks 7700, 5020 Bergen, ved rådgiver Vibeke Frøyseth, telefon 55 56 63 23.

Utbyggingsavtalen legges også ut i Kundesenteret i Allehelgensgate 5, 1. etg.