Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.05.2019
Saksnummer: 201112119
Arealplan-ID: 10520600 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for Slettebakken sør i Årstad bydel, gnr. 160 bnr. 938 og 967 mfl.Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i planområdet, herunder bl.a. grøntområder, oppgradering av vegnett, mm.

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.2007.

Spørsmål eller innspill til avtalen kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Postboks 7700, 5020 Bergen, ved rådgiver Vibeke Frøyseth, telefon 55 56 63 23.