Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.08.2011
Saksnummer: 201009367

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og partene Damsgårdsveien 82 AS og Verket Bolig Felt IV AS vedrørende bidrag til finansiering av felles infrastruktur på Damsgård,jfr byrådets vedtak 22. september 2010, sak 1338-10.

De private parter skal til sammen bidra med 6,5 millioner kroner til delfinansiering av infrastrukturtiltakene Gangbro over Damsgårdssundet samt Offentlig almenning på gnr/bnr 158/86 og 88.

Avtalen gjelder oppfyllelse av rekkefølgekrav vedtatt i kommunedelplan P17330000 Puddefjorden – Damsgårdssundet vedtatt i Bergen bystyre 31.05.10, bestemmelse § 4, og Reguleringsplan P 4040100 Årstad. Gnr 158 Bnr 87, 90, 158,160, 162 (Strandlien) vedtatt 24.02.03, bestemmelse § 3.3. For tiltak som skal være sikret opparbeidet vil inngått utbyggingsavtale være tilstrekkelig for at igangsettingstillatelse kan gis.