Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.06.2012
Saksnummer: 201002632
Arealplan-ID: 60120000 - Åpne i planarkiv

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

Fanahallkvartalet. I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtale med bakgrunn i reguleringsplan for Årstad, Fanahallkvartalet, vedtatt 25. januar 2010 i Bergen bystyre.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Minde Allé 1 as vedrørende opparbeiding av Trikkesløyfeparken. Avtalen oppfyller det andre av to rekkefølgekrav stilt i reguleringsplan for Fanahallkvartalet.