Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.05.2019
Saksnummer: 2018/04721
Arealplan-ID: 60700000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Lagunen DA.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til opparbeiding av gjennomgående gang/sykkelveg bak Lagunen, langs Apeltunvatnet. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Rådal sentrum/Lagunen.

 

Vedlegg