Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.04.2018
Saksnummer: 201429157
Arealplan-ID: 64940000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Laksevåg

Gnr. 153 bnr. 1 mfl. Planprogram.

Planprogrammet er utarbeidet av Opus Bergen AS på vegne av Marin Eiendomsutvikling AS. Planområdet omfatter Laksevåg verft inkludert sjøareal ved Kirkebukten i Laksevåg bydel.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utfylling i sjø, samt omdanning av verftsområde til sentrumsformål med bymessig bebyggelse. Eksisterende bygningsstruktur med kulturhistorisk verdi planlegges videreført.

Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for disse tiltakene.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Saksdokumenter: