Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.03.2021
Merknadsfrist: 11.05.2021
Saksnummer: 201741641
Arealplan-ID: 65950000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 111 bnr. 25. Hovedformål: Næringsbebyggelse. Detaljregulering

Om planforslaget

Planområdet ligger på Liland og består i dag av spredt boligbebyggelse samt landbruksområde. Planavgrensningen omfatter to eneboliger, hvor den ene forutsettes revet.

Adkomst er fra fylkesveg (fv.) Lilandsvegen.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av to næringsbygg. Maksimal byggehøyde er foreslått til 8 m, og grad av utnytting er satt til %-BRA = 120 %, som tilsvarer 5814 m2 BRA.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:


 

 

 

 

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad