Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.03.2022
Merknadsfrist: 03.05.2022
Saksnummer: 202010777
Arealplan-ID: 16650002
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 47, bnr. 1 m.fl. Hovedformål: Oppheving av områder avsatt til blokkbebyggelse. Endringsforslag til uttale.

Om planforslaget

Med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 110/20 varsles oppheving av del av gjeldende reguleringsplan for Lilletveit gård (planId 16650000 vedtatt i 2008) og endring (planId 16650001 vedtatt i 2012). Bakgrunnen er at blokkbebyggelse er vesentlig i strid med overordnet kommuneplan KPA2018 og den ønskede byutviklingen i Bergen. Det er byggeområdene for blokkbebyggelse (B1, B2, B3) med tilhørende infrastruktur og lekeområder som er foreslått opphevet. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad