Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.12.2021
Merknadsfrist: 01.02.2022
Saksnummer: 201607241
Arealplan-ID: 63430000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 110, bnr. 70 m.fl. Hovedformål: Industri/lager. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus AS foreslår på vegne av Lønningen Eiendom Bergen AS detaljregulering for et område ved Lønningsvegen i Ytrebygda bydel. Planområdet ligger rett ca. 500 meter sør for Bergen lufthavn Flesland. Planforslagets hovedformål er kombinert bebyggelse industri/lager/tjenesteyting. Innenfor formålet ønskes det å legge til rette for ny produksjonsog lagerbebyggelse, engroshandel, fasiliteter for bilutleie, diverse bilpleierelaterte tjenester, og parkeringshus for kommersiell parkeringsutleie.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 08:00 og 15:00.

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad