Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.01.2022
Merknadsfrist: 02.02.2022
Saksnummer: 201426586
Arealplan-ID: 64500000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 43, bnr. 53. Hovedformål: Omsorgsboliger. Detaljregulering. Begrenset høring.

Om planforslaget

Planforslag for Fana, gnr. 43, bnr. 53, Midtunvegen omsorgsboliger lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 23.05.2017. Det er i etterkant utført to begrensede høringer i forbindelse med justeringer av planforslaget (23.08.2018 – 27.09.2018 og 26.06.2020 – 07.08.2020). Det er i etterkant av offentlig ettersyn og de begrensede høringene foreslått endringer i planforslaget. Foreliggende planforslag sendes derfor på begrenset høring til berørte parter.

Endringer i planforslaget er gjort på bakgrunn av innkomne merknadene fra Vestland fylkeskommune og bymiljøetaten samt etter dialog med byarkitekten. Endringene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknads- og endringsskjema datert 06.12.2021.

 

Saksdokumenter:
 

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad