Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.03.2015
Saksnummer: 201429458
Arealplan-ID: 18250000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Marineholmen Forskningspark AS.

Marineholmen Forskningspark AS skal bidra med kr 9,5 mill til finansiering av ny kai i samsvar med gjeldende reguleringsplan for «Marineholmen nærings- og forskningspark». Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplanen, jfr planbestemmelsene § 1.2.6.

Saksdokumenter: