Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.09.2020
Merknadsfrist: 06.10.2020
Saksnummer: 2020/38746
Arealplan-ID: 60210000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 9A AS.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til felles teknisk og grønn infrastruktur i Møllendal, og oppfyller rekkefølgekrav som fremgår av reguleringsplan for Møllendalsbakken Næringspark, bestemmelsene § 1.4.1 og § 1.4.2. jf. § 1.3.2.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.


Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill