Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.02.2013
Saksnummer: 200720658
Arealplan-ID: 19410000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

Inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Statsbygg vedrørende bidrag til felles infrastruktur i Møllendal, jf Byrådsvedtak den 1.11.20012, sak 1454-12.

Statsbygg skal bidra med 21,44 millioner kroner til finansiering av felles infrastrukturtiltak som følger av vedtatt reguleringsplan, herunder opprustning av Møllendalsveien, offentlig plass, strandpromenade, Elvepark og friområde på Grønneviksøren. Ved dette oppfylles aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan Møllendal Øst P 1941.00.00, vedtatt av Bergen bystyre 31.5.2010, planbestemmelsene § 1.3 og § 1.4.

Saksdokumenter: