Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.10.2019
Merknadsfrist: 10.12.2019
Saksnummer: 201816595
Arealplan-ID: 66170000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 163 bnr. 20 mfl. Hovedformål: Bolig/næring. Detaljregulering.

Kort om planforslaget
 

Opus AS foreslår på vegne av Veidekke AS detaljregulering for Møllendalsveien 64 i Bergenhus bydel. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for å videreutvikle planområdet til bolig, kombinert med næring og/eller publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. Foreslått byggehøyde på de tre nybyggene er satt til kote +20 meter for to av byggene, og kote +17 meter for nybygg nærmest Møllendalselven. Utnyttelsen på de foreslåtte bygningene er på %BRA 279%. Tilkomst til planområdet vil løses via parkeringskjeller i Møllendalsveien 62. Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle den siste tomten på Møllendal, og ferdigstille den sentrale delen av Møllendal bydelssenter.

Har du merknader til planforslaget?


Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad