Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.01.2018
Saksnummer: 2018/00210
Arealplan-ID: 19530000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydeler: Årstad, Bergenhus

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Møllendalsveien 40 AS (BIR).

Utbyggingsavtalen knytter seg til utbygging innenfor område S1 i områdeplan Møllendal Vest, planid 19530000, vedtatt av Bystyret den 19.9.2012. Avtalen regulerer finansiering og opparbeiding av felles infrastruktur i områdeplanen, som blant annet krav om opparbeiding av Elvepark ved Møllendalselven, friområde på Grønneviken og bedre tilbud for gående og syklende i Møllendalsveien.

Saksdokumenter: