Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.10.2021
Saksnummer: 2019/65091
Arealplan-ID: 63190000/61020000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Heldal Næring AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Heldal Næring AS.

Utbygger skal bidra med finansiering av offentlig infrastruktur i planområdet Espehaugen og i området til kommunedelplan BLÅE. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i de respektive planområdene.