Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.04.2021
Merknadsfrist: 10.05.2021
Saksnummer: 2020/105357
Arealplan-ID: 61140000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Årstad

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kubon Eiendom Minde AS, Berland Invest AS og Statens vegvesen.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kubon Eiendom Minde AS og Berland Invest AS til bygging av offentlig infrastruktur i samsvar med reguleringsplan/områdeplan for Mindemyren,  vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014, i sak 97-14. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen med plan nr 61140000.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.
 

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill