Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.05.2021
Merknadsfrist: 07.06.2021
Saksnummer: 2019/69690
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kokstaddalen 5 AS

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstaddalen 5 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdereguleringsplan for Kokstad Øst, vedtatt på nytt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.


Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill